blancahernandez.org

Exhibition BUGUI BUGUI | 03 des 2012-20 gen 2013 | Galeria Nadir (Espacio 40) | Valencia

Exhibition of woodcuts jointly with Pep Brocal | Exposició de xilografies conjuntament amb Pep Brocal | Exposición de xilografías junto con Pep Brocal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTS LIBRIS | 3rd ed | Book Fair Art and Design in Barcelona | 20–23 april, 2012 | Arts Sta Monica, Bcn

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Arts Libris. Arts Libris is a project organized by Arts Santa Monica, Raíña Lupa and graph Comunicació Foundation, with the goal of promoting and publicizing the issue of copyright in the environment of art and graphic experimentation.

Badabum participa amb un estand a la tercera edició de l'Arts Libris, a Barcelona. Arts Libris és una fira organitzada per Arts Santa Mònica, Raiña Lupa i la Fundació Comunicació Gràfica per promoure i donar a conèixer l'edició d'autor al voltant de l'art i l'experimentació gràfica.

Badabum participa con un estand en la tercera edición del Arts Libris, en Barcelona. Arts Libris es una feria organizada por Arts Santa Mònica, Raiña Lupa y Fundació Comunicació Gràfica para promover y divulgar la edición de autor en el terreno del arte y la experimentación gráfica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exhibition AMORS DIFÍCILS | 03 dec 2011-15 gen 2012 | Galeria ISSIMM | Solsona

Exhibition of woodcuts jointly with Pep Brocal | Exposició de xilografies conjuntament amb Pep Brocal | Exposición de xilografías junto con Pep Brocal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primera Feria Infame
05 dec 2011-05 gen 2012 | Espacio Infame | Barcelona

graphic art collective exhibition | exposició col.lectiva d'obra gràfica | exposición colectiva de obra gráfica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEOUL DESIGN FESTIVAL | 14–18 december 2011 | Seoul, Sud Korea

Badabum participates in the Seoul Design Festival 2011, along with designer Javier Mariscal, July Capella with his presentation of exhibition "Bravos" and Vasava Studio. In its 10th year of this event , Spain is the guest. The Seoul Design Festival is the main exhibition of South Korea in the field of design, held since 2002.

Badabum participa al Festival de Disseny de Seül 2011, juntament amb el dissenyador Javier Mariscal, Juli Capella amb l'exposició "Bravos" i l'estudi Vasava. La 10a edició del certàmen acull a Espanya com a convidat. El Seoul Design Festival, principal mostra de Corea del Sud en l'àmbit del disseny, se celebra des de 2002.

Badabum participa en el Festival de Diseño de Seul 2011, junto con el diseñador Javier Mariscal, Juli Capella con su exposición "Bravos" y el estudio Vasava. La 10ª edición del certamen acoge a España como invitado. El Seoul Design Festival, principal muestra de Corea del Sur en el terreno del diseño, se celebra desde 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION | 3rd edition | 4–5 june 2011 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Badabum participates with a stand in the third edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION.
Now presents its third edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in the city of Barcelona.

Badabum participa amb un estand a la tercera edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN.
La tercera edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con un estand en la tercera edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN.
La tercera edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exhibition AMORS DIFÍCILS | 07 – 25 set 2010 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Exhibition of woodcuts jointly with Pep Brocal | Exposició de xilografies conjuntament amb Pep Brocal | Exposición de xilografías junto con Pep Brocal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collective exhibition + wall painting TIANGUIS D'ART | 10 feb-12 mar 2011 | Galeria CMTV | Bcn

Exhibition of drawings and wall painting | Exposició de dibuixos i realització de mural | Exposición de dibujos y realización de mural.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exhibition A ritmo de BUGUI BUGUI | 03 feb-03 mar 2011 | Marcs Casas | Barcelona

Exhibition of woodcuts and collage jointly with Pep Brocal | Exposició de xilografies i collage conjuntament amb Pep Brocal | Exposición de xilografías y collage junto con Pep Brocal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILU·STATION | 2nd edition | 12 – 13 june 2010 | Galeria Miscelanea | Barcelona

Badabum participates with a stand in the second edition of the Barcelona Illustration festival: ILU·STATION. Now presents its second edition and is the simultaneous holding of exhibitions and events around the art of illustration, in Barcelona.

Badabum participa amb un estand a la segona edició del festival d'il·lustració ILU·STATION a BCN.
La segona edició d'aquest festival consisteix en la celebració simultània d'exposicions i esdeveniments a l'entorn de l'art de la il·lustració, per tota la ciutat.

Badabum participa con estand en la segunda edición del festival de ilustración ILU·STATION en BCN.
La segunda edición de este festival consiste en la celebración simultánea de exposiciones y acontecimientos en el entorno del arte de la ilustración, por la ciudad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collective exhibition À chacun ses goûts | dec 2010 | Marcs Casas | Barcelona

Exhibition of drawings and collages | Exposició de dibuixos i collages | Exposición de dibujos y collages.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

""